Thông tin công ty

Landscape Association Joint Stock Company

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Trần Quỳnh Ngân hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Hiến pháp Văn hóa từ tháng 10 năm 2021 đến nay với vai trò nhân sự. Với hơn 1 năm và 9 tháng kinh nghiệm làm việc tại công ty, cô […]