Thông tin công ty

LeverageTek IT Solutions

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Quang Trường là một chuyên gia với kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh đã có cơ hội làm việc tại nhiều công ty và tổ chức, đóng vai trò quản lý và hỗ trợ các hoạt động vận […]

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Mabel Trương là một chuyên viên hành chính với kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh đã làm việc tại nhiều công ty uy tín và có thành tích trong việc quản lý hoạt động và hỗ trợ các […]