Thông tin công ty

Mach Nha Duong Fashion Retail

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Van Nguyen là một nhân viên bán hàng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thời trang. Vào thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 11 năm 2019, cô đã làm việc tại Mach Nhà Dương Fashion Retail với vị […]