Thông tin công ty

MARNDR

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2010

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Sonel Leblanc là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hiện nay, anh đang làm việc tại MARNDR (Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Nông thôn) với vị trí Coordonnateur […]