Thông tin công ty

Nguyen Kim Trading JSC

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Vũ Ngọc Duy là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý danh mục sản phẩm và hiện đang làm việc tại Nguyen Kim Trading JSC với vị trí Category Management từ tháng 8 năm 2020. Với hơn 2 năm 10 tháng kinh […]