Thông tin công ty

ODYSSEY RESOURCES LIMITED

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nguyễn Ngọc Hoàng Lan là một International Tax & Transaction Associate tại EY, một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và tư vấn. Với hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc tại đây từ tháng […]