Thông tin công ty

Phan Khang Home Co

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Lê Thành là một chuyên viên quản lý đào tạo tại Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đông Á (OCB). Anh đã gia nhập công ty từ tháng 1 năm 2023 và hiện đang hoạt động trong vị trí này đã được 5 […]

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Thành Lê là một Management Trainee tại Ngân hàng TMCP Đông Á (OCB), một vị trí mà anh đang giữ hiện nay. Trước đó, anh đã có kinh nghiệm thực tập tại HSBC với vai trò trong lĩnh vực Financial Crime Threat Mitigation […]