Thông tin công ty

Pobble

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Giang Vũ là một nhà tiếp thị nội dung (content marketer) và đã từng làm việc tại Pobble từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, tức là đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này trong vòng 5 […]