Thông tin công ty

POPS Worldwide

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Võ Thuý Vy là một chuyên viên sự kiện tại NOVAGROUP, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Với hơn 1 năm 9 tháng kinh nghiệm làm việc tại NOVAGROUP, Thuý Vy đã tích luỹ được một sự […]