Thông tin công ty

Redbrick Consultant Co., Ltd

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Hoàng Mai là một chuyên viên kế toán tài năng và năng động với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán. Hiện tại, cô đang làm việc tại Red Brick Consulting Co., Ltd với vai trò Cố vấn Kế […]