Thông tin công ty

RRecruiter

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2018

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Huỳnh Văn Thái là một chuyên gia tuyển dụng có kinh nghiệm và kiến thức đáng chú ý trong lĩnh vực nhân sự. Hiện tại, anh đang làm việc tại công ty Recruitery với vị trí Tư vấn tuyển dụng từ tháng 9 […]

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Ann Võ là một chuyên gia phát triển kinh doanh có kinh nghiệm và thành tựu đáng kể trong ngành tư vấn và phát triển doanh nghiệp. Hiện tại, chị đang làm việc tại Forward Search Consulting với vị trí Business Development […]