Thông tin công ty

SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Vi Lưu là một chuyên viên bán hàng xuất khẩu có kinh nghiệm tại SABECO – Saigon Beer Alcohol Beverage Corporation. Với hơn 7 năm làm việc tại công ty này, chị đã tích lũy được nhiều kỹ năng và kiến thức về […]