Thông tin công ty

Saigon Commercial Bank

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Nguyễn Hoàng Cường là một chuyên gia tài chính ngân hàng với kinh nghiệm đa dạng và thành tựu đáng chú ý. Hiện tại, anh đang làm việc tại SCB – Ngân hàng Thương mại Sài Gòn với vai trò cố vấn […]