Thông tin công ty

Savipharm Pharmaceutical Corp

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Đình Thống là một IT Director tại Savipharm Pharmaceutical Corp, một công ty dược phẩm hàng đầu. Với hơn 2 năm và 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại đây, Đình Thống đã chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý các hoạt […]