Thông tin công ty

Schneider Electric

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Trương Nguyễn Phương Minh là một intern phát triển kinh doanh tại Schneider Electric, nơi chị đã làm việc trong suốt 1 năm 9 tháng kể từ tháng 10 năm 2021. Với vai trò intern phát triển kinh doanh, chị Minh tham […]

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Thanh Nguyễn là một chuyên viên quan hệ khách hàng tài năng, hiện đang làm việc tại AIA Vietnam với vị trí Relationship Manager từ tháng 5 năm 2022. Với vai trò Relationship Manager tại AIA Vietnam, Thanh có nhiệm vụ xây dựng […]

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nguyễn Hoàng Oanh là một Media Executive tại FrieslandCampina từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Với vị trí này, chị đã có cơ hội tham gia vào các hoạt động quảng cáo và truyền thông của công ty. Chị có khả năng […]