Thông tin công ty

Shinhan Bank

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Vân Nguyễn là một chuyên viên vay vốn (loan specialist) đang làm việc tại Sumitomo Mitsui Banking Corporation từ tháng 12 năm 2021 cho đến hiện tại, tức là đã có một năm bảy tháng kinh nghiệm làm việc tại công ty này. […]