Thông tin công ty

SolarBK

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Trung Bùi là một nhân viên xuất sắc tại công ty SolarBK, với vai trò Customs Declaration cum Operation Staff. Anh đã có kinh nghiệm làm việc tại SolarBK trong việc khai báo hải quan cũng như quản lý và điều phối […]