Thông tin công ty

Song Hành Media

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Hồng Mỹ Nguyễn là một Senior Account Executive tại PangoCDP với kinh nghiệm 8 tháng trong ngành công nghiệp này. Trước đó, cô làm việc tại NetNam Corporation với vị trí Projects and Solutions trong 1 năm 1 tháng, chuyên về giao tiếp […]