Thông tin công ty

SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CO., LTD. (AASCS)

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2010

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Văn Tân là một chuyên viên kiểm toán có kinh nghiệm và đã làm việc tại SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICES CO., LTD. (AASCS) trong suốt 12 năm qua. Với vị trí Kiểm toán viên cấp cao tại AASCS, anh […]