Thông tin công ty

Standard Chartered Bank

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Trâm Nguyễn là một chuyên viên hỗ trợ hệ thống và theo dõi hiệu suất làm việc tại Ngân hàng Standard Chartered từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Trong vai trò này, chị đã đảm nhận nhiệm vụ giám […]