Thông tin công ty

Sun Life

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Thy Cao là một chuyên viên phân tích hệ thống kinh doanh đầy nhiệt huyết và đang làm việc tại Sun Life Việt Nam với vai trò Thực tập Sinh IT, chuyên về Phân tích Hệ thống Kinh doanh từ tháng 8 […]