Thông tin công ty

Sunrise Events Vietnam

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Dương Hoàng Dung Thanh là một chuyên gia marketing có kinh nghiệm và kiến thức đa dạng trong lĩnh vực này. Hiện tại, chị đang làm việc tại TDCX với vị trí Marketing Pro @Meta từ tháng 11 năm 2021 đến nay. […]