Thông tin công ty

Talkie

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2024

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Trịnh Mai Thanh, một người viết nội dung tài năng và đam mê sáng tạo, đã trở thành một thành viên quan trọng trong Talkie trong suốt tám tháng từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Với tư cách […]