Thông tin công ty

TD FOOD ASIA Co., Ltd

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Vanessa Nguyễn là một Senior Copywriter tại TD FOOD ASIA Co., Ltd từ tháng 12 năm 2022 đến hiện tại. Với hơn 7 tháng kinh nghiệm làm việc tại đây, Vanessa đã có cơ hội phát triển và chứng minh khả năng sáng […]

Năm tốt nghiệp: 2013

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Kelvin Trần là một chuyên gia trong lĩnh vực xuất khẩu, với hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc tại TD FOOD ASIA Co., Ltd. Hiện tại, anh đang giữ vị trí Trưởng phòng Xuất khẩu từ tháng 6 năm 2021 đến […]