Thông tin công ty

THE COLLECTORS

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Đỗ Minh Hiếu là một cá nhân trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất nội dung. Với sự đa dạng và tích luỹ kinh nghiệm, anh đã xây dựng một hành trình nghề nghiệp […]