Thông tin công ty

The DOOSY Company

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2015

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Theodor Nguyen là một chuyên gia đa năng với kinh nghiệm và thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, anh đang là sinh viên tiền học nghề tại HR4NC Pre-apprenticeship của Trung tâm Phát triển Kỹ năng, […]