Thông tin công ty

Time Universal

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Đỗ Cao Hoàng Ngân là một Digital Marketing Executive tại công ty Publicis Groupe, với kinh nghiệm làm việc từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 4 năm 2023 (1 năm 5 tháng). Với vai trò này, Ngân có nhiệm vụ tham gia […]