Thông tin công ty

Translation Back Office

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Thắng Kiều là một chuyên gia quản lý dự án với sự đam mê và kỹ năng lãnh đạo xuất sắc. Với sự đa dạng trong lĩnh vực làm việc và kinh nghiệm tích lũy, anh đã xây dựng được một hồ sơ […]