Thông tin công ty

TransPerfect

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anna Thy Trần là một chuyên gia có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khởi nghiệp và quản lý dự án. Hiện tại, chị đang giữ vị trí làm việc tại Business Startup Support Centre (BSSC) với vai trò là Secretary of CEO. […]