Thông tin công ty

TST TOURIST SERVICE & TRADING CORPORATION

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2020

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Huỳnh Thanh Trúc là một nhà sản xuất tại công ty Glass Egg, nơi anh đã làm việc từ tháng 5 năm 2021 và tiếp tục đóng góp cho công ty trong vai trò của mình. Với vai trò nhà sản xuất, Thanh […]