Thông tin công ty

UNDP

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2013

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Guitho Michel là một chuyên gia với kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực quản lý rủi ro và thảm họa. Hiện tại, anh đang làm việc tại Word Publishing với vai trò CAFP từ tháng 10 năm 2022 đến nay. Trong […]