Thông tin công ty

USG Boral

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2015

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Trang Đinh là một chuyên gia trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phân tích tại công ty USG Boral Building Products. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, cô đã gắn bó với công […]