Thông tin công ty

VAN THIEL & CO

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2015

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Ông Xuân Hoà là một chuyên gia quản lý sản phẩm có kinh nghiệm rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện tại, anh đang làm việc tại VAN THIEL & CO với vị trí Product Manager từ tháng 4 năm 2022 đến […]