Thông tin công ty

Viet Dragon Securities Corporation (VDSC)

Cập nhật đến ngày 28-03-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 28-03-2023

Năm tốt nghiệp: 2022

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Phú Đặng là một chuyên viên phân tích tài chính hiện đang làm việc tại Viet Dragon Securities. Anh ấy bắt đầu làm việc tại đây từ tháng 3 năm 2022 và đã tích lũy được hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc […]