Thông tin công ty

Vietnam Airlines Caterers Ltd.

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2019

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Phi Gian là một chuyên viên mua hàng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hàng không. Anh đã có thời gian làm việc tại Vietnam Airlines Caterers Ltd. trong nhiều năm. Trong giai đoạn từ tháng 7 năm […]