Thông tin công ty

Vietnam Rose Travel

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2025

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Trung SC là một trong những người sáng lập của E-HUT VIETNAM, một công ty công nghệ phát triển ứng dụng di động. Anh đã tham gia hoạt động tại công ty này từ tháng 7 năm 2020 và hiện đang giữ […]