Thông tin công ty

VIETSOVPETRO joint venture

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Vũ Đức Hải là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ y tế với kinh nghiệm làm việc tại các công ty uy tín. Hiện tại, anh đang làm việc tại Hai Anh Khoa với vị trí Director, bắt đầu từ […]