Thông tin công ty

VUS – The English Center

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2024

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Nhung Nguyễn là một chuyên viên lập kế hoạch chiến lược tại công ty Pencil Group. Chị đã có kinh nghiệm làm việc tại Pencil Group dưới hai vị trí: Strategic Planner Apprentice và Strategic Planner Intern. Với vai trò này, chị Nhung […]

Năm tốt nghiệp: 2021

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Tuan Kiet Nguyen là một Content Writer tại Glints Việt Nam với kinh nghiệm hơn 1 năm trong lĩnh vực viết nội dung. Trước đó, anh từng làm việc tại Eraweb dưới vị trí Copywriter – Blogger trong 1 năm và 6 tháng, […]