Thông tin công ty

Weekly Study

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 19-04-2023

Năm tốt nghiệp: 2017

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Winter McFarlin là một người lãnh đạo có kinh nghiệm và thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị. Hiện tại, anh đang làm việc tại TRUDO.,LTD với vị trí Chief Executive Officer từ tháng 6 năm 2022. Trong […]