Thông tin công ty

Yến Xào Thủ Đức

Cập nhật đến ngày 15-05-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 15-05-2023

Năm tốt nghiệp: 2015

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Anh Vũ Thanh Huy là một nhân viên bán hàng tài năng với kinh nghiệm rộng trong ngành sản xuất và bán lẻ. Hiện tại, anh đang làm việc tại Yến Sào Thủ Đức với vị trí quản lý bán hàng. Với kinh […]