Thông tin công ty

YIPPEE

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Video về Công ty

Danh sách cựu sinh viên đang làm việc tại công ty

Cập nhật đến ngày 16-05-2023

Năm tốt nghiệp 2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên Chị Kim Ngân là một trợ giảng tài năng, đã có kinh nghiệm làm việc tại YIPPEE trong vai trò Teaching Assistant từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 5 năm 2021 trong suốt 2 tháng. Với đam mê về giáo dục và […]