Alvin Kiên

Retail Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Anh Alvin Kiên là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bán sỉ và quản lý thương hiệu với hơn 8 năm kinh nghiệm đáng kể. Hiện tại, anh đang là Nike Wholesale Manager cum Tumi Brand Manager tại công ty Au Chau Fashion And Cosmetic Co., Ltd (ACFC) từ tháng 9 năm 2015 đến nay, đã gắn bó với công ty trong suốt 8 năm.

Trước khi gia nhập ACFC, anh từng giữ vị trí quan trọng tại các công ty danh tiếng khác. Anh là Wholesale Manager tại Nike ACFC và từng là Sales Director tại Diamond Green Gold and Jewelry Company Ltd.

Với kinh nghiệm chuyên sâu và thành tựu đáng chú ý trong ngành, Alvin Kiên đã xây dựng và quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra chiến lược phát triển và định vị thương hiệu cho các sản phẩm mà anh đảm nhận. Anh là người đóng góp tích cực và đem lại giá trị cao cho ACFC trong quá trình phát triển.