Andy (Nguyen) T

CFO

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Andy (Nguyen) T là một chuyên gia tài chính và đầu tư có kinh nghiệm rộng rãi trong các lĩnh vực chiến lược, đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Hiện tại, ông đang giữ vị trí Chief Financial Officer tại ZaloPay, nơi ông đã làm việc trong 1 năm và 6 tháng.

Với vai trò Chief Financial Officer tại ZaloPay, Andy (Nguyen) T đảm nhận nhiều trách nhiệm quan trọng, bao gồm quản lý các đối tác chiến lược, các tài chính chiến lược và kế hoạch, dịch vụ dữ liệu, quản lý rủi ro, kế toán, hoạt động và tuân thủ pháp lý. Ông đã đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng và đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của ZaloPay.

Trước khi gia nhập ZaloPay, Andy (Nguyen) T đã có kinh nghiệm dẫn dắt các bộ phận đầu tư và phát triển kinh doanh. Tại VNG Corporation, ông đã xây dựng đội đầu tư từ đầu và lãnh đạo các khoản đầu tư vào 6 công ty với tổng giá trị hơn 60 triệu USD. Tại Tiki, Andy (Nguyen) T đã đứng đầu công cuộc gây quỹ từ năm 2015 đến 2018, nâng tổng số vốn gây quỹ lên đến 60 triệu USD từ các nhà đầu tư chiến lược và tài chính như VNG, JD và STIC. Ngoài ra, ông cũng quản lý các đội Data Analytics và Marketing.

Với kỹ năng lãnh đạo và chiến lược vững chắc, Andy (Nguyen) T đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của các tổ chức mà ông đã từng làm việc. Sự kiên nhẫn và sự tâm huyết của ông đối với công việc đã tạo nên môi trường làm việc hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp