Anh Hao Bui Nguyen

Training Manager

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Anh Hao Bui Nguyen – Chuyên gia đào tạo và phát triển sự nghiệp

Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Anh Hao Bui Nguyen đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của các tổ chức hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Anh đang là Trưởng nhóm đào tạo H.A tại Samsung Electronics Vietnam – một vị trí mà Anh đảm nhiệm từ tháng 4 năm 2023.

Trước đó, Anh Hao từng là Quản lý Đào tạo và Phát triển tại Capella Holdings, trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Tại đây, Anh đã thực hiện thiết kế chương trình đào tạo, quản lý hoạt động vận hành, và đóng góp quan trọng vào việc phát triển bộ phận kinh doanh và sự nghiệp của nhân viên.

Trước khi gia nhập Capella Holdings, Anh đã có kinh nghiệm làm Quản lý Đào tạo Bán hàng tại Shinhan Finance trong hơn một năm và tại Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 11 năm 2020.

Anh Hao cũng từng là Nhà quản lý Đào tạo Bán hàng tại Motorola Mobility (thuộc Lenovo Company) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, và là Nhân viên Đào tạo tại OPPO trong hơn hai năm kể từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017.

Anh Hao Bui Nguyen đã tích luỹ được kinh nghiệm đa dạng trong việc phát triển chương trình đào tạo, quản lý hoạt động vận hành, và phát triển sự nghiệp cho nhân viên, đóng góp vào sự thành công của nhiều tổ chức lớn tại Việt Nam. Sự kiên nhẫn, kiến thức sâu rộng và khả năng lãnh đạo của Anh đã làm cho Anh trở thành một người dẫn dắt xuất sắc trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.