Anh Tôn

General Manager, Consumer Goods

Cập nhật đến ngày 14/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Anh Tôn, hiện đang là General Manager tại DKSH Vietnam Co. Ltd trong lĩnh vực Consumer Goods, đã tích luỹ hơn 6 năm 2 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh và Tài chính. Chị gia nhập DKSH từ tháng 7 năm 2017 và đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh.

Trước khi tham gia DKSH, chị đã có quãng thời gian làm việc tại nhiều vị trí quan trọng tại DKSH, bao gồm Assistant General Manager về Operations and Finance Controlling trong Consumer Goods Business Unit, cũng như vai trò Business Unit Controller và Finance Analyst Manager tại các khoảng thời gian khác nhau. Chị cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Global Business Solutions – GBS với vị trí Finance Manager, và tại Procter&Gamble Vietnam Co. Ltd. với vai trò Finance Analyst Manager.

Với sự kết hợp giữa kiến thức vững chắc về quản lý tài chính và sự cam kết đối với sự phát triển kinh doanh, chị Anh Tôn đang đóng góp một phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao sự thành công của DKSH Vietnam Co. Ltd.