Ariel Ho

Procurement Manager/ National Sales Director- Construction/

Cập nhật đến ngày 17/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn của cựu học viên

Ariel Ho – Chuyên gia Quản lý Mua Sắm và Nguồn Cung

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý mua sắm và nguồn cung, Ariel Ho đã chứng tỏ sự xuất sắc và tầm ảnh hưởng của mình tại nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vị trí Procurement Manager tại MM Mega Market Vietnam, tại địa điểm tại Việt Nam. Anh đã tham gia vào đội ngũ của MM Mega Market từ tháng 11 năm 2022 và có khả năng quản lý mua sắm và nguồn cung tốt.

Trước đó, Ariel từng là Managing Director tại ABLUX Construction and Design trong hơn 1 năm ở vị trí này. Anh đã làm việc chăm chỉ và đóng góp vào các dự án xây dựng và thiết kế tại Việt Nam.

Anh cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại Coca-Cola Beverages Vietnam với vị trí Procurement Specialist. Trong hơn 2 năm làm việc tại đây, anh đã phát triển khả năng quản lý mua sắm và định vị đội ngũ.

Trước đó, Ariel đã từng là Sourcing Specialist – Strategic tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Anh đã đạt được nhiều thành tựu trong việc xây dựng nguồn cung và quản lý quan hệ với các nhà cung cấp.

Ariel không chỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, mua sắm và nguồn cung, mà còn có thời gian từng làm nghiên cứu tại School of Medicine, Vietnam National University. Điều này cho thấy anh là một người có kiến thức rộng và khả năng nghiên cứu sâu rất tốt.

Với sự đa dạng trong sự nghiệp và khả năng quản lý mua sắm và nguồn cung vượt trội, Ariel Ho đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhiều doanh nghiệp và tổ chức mà anh từng tham gia.