Arina Rahman

HR Business Partner Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Arina Rahman là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý nhân sự với tư cách là HR Business Partner Manager tại BASF. Hiện tại, chị đang làm việc tại công ty từ tháng 4 năm 2023.

Trước khi gia nhập BASF, chị đã có hơn 1 năm 10 tháng kinh nghiệm làm việc tại Philips với tư cách là HR Lead cho khu vực Malaysia và HR Business Partner cho ASEAN. Trong thời gian đó, chị đã đạt được nhiều thành công và đóng góp quan trọng cho quản lý nhân sự và phát triển tại công ty.

Trước đó, chị Arina Rahman đã có kinh nghiệm làm việc tại MSD với vai trò HR Business Partner Manager cho khu vực Malaysia, Singapore và Brunei.

Trước khi chuyển sang lĩnh vực quản lý nhân sự, chị từng làm việc tại Executive Workplace làm tư vấn tuyển dụng.

Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và kỹ năng quản lý nhân sự xuất sắc, chị Arina Rahman đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho BASF trong việc phát triển nhân sự và quản lý nhân viên trong suốt 5 tháng làm việc tại công ty.