Băng Lý

Director, Project Management, Business Development

Cập nhật đến ngày 13/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Lý Băng, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Dự án và Phát triển Kinh doanh, là một chuyên gia hàng đầu trong ngành. Hiện tại, chị đang là Giám đốc Quản lý Dự án tại DKSH Consumer Goods từ tháng 1 năm 2019 và đã đảm nhận vị trí này trong khoảng 4 năm 8 tháng.

Trước đó, chị đã làm việc tại Wilmar International với vị trí Quản lý Kế hoạch Chiến lược và DKSH với các vị trí Quản lý Dự án, Quản lý Tài khoản Chuỗi cung ứng và Đối tác Kinh doanh.

Với khả năng quản lý dự án xuất sắc và sự hiểu biết sâu rộ về phát triển kinh doanh, chị Lý Băng đã góp phần vào việc đạt được sự thành công và phát triển bền vững cho DKSH Consumer Goods và các công ty trước đó.