Bình Thân Bella

Sales Manager

Cập nhật đến ngày 05/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chị Bình Thân là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản lý bán hàng với hơn 5 năm 5 tháng kinh nghiệm tại BASF. Hiện tại, chị đang làm việc tại công ty từ tháng 4 năm 2018 với tư cách là Sales Manager.

Trước khi gia nhập BASF, chị đã có hơn 2 năm 4 tháng kinh nghiệm làm việc tại An Phat Holdings với tư cách là Deputy General Director. Trong thời gian đó, chị đã đạt được nhiều thành công và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Trước đó, chị Bình Thân đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty uy tín như Saint-Gobain Vietnam và Toan Cầu Group với các vai trò quan trọng trong quản lý khách hàng và điều hành kinh doanh.

Với sự am hiểu sâu sắc về ngành công nghiệp và kỹ năng quản lý xuất sắc, chị Bình Thân đã đóng góp tích cực và mang lại giá trị lớn cho BASF trong việc phát triển kinh doanh và đạt được thành công trong lĩnh vực quản lý bán hàng trong suốt 5 năm làm việc tại công ty.