Chloe Phạm

Integrated Planning Manager

Cập nhật đến ngày 12/08/2023

Nội dung được trích xuất từ profile LinkedIn

Chloe Phạm, với hơn bảy năm hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch tích hợp và tiếp thị, đã xây dựng cho mình một hành trình chuyên nghiệp đa dạng. Hiện tại, cô đang là Quản lý Kế hoạch Tích hợp tại dentsu vietnam từ tháng 1 năm 2023 và đã đảm nhiệm vị trí này trong khoảng 8 tháng. Trước đó, cô từng là Cộng tác viên Quản lý Kế hoạch Tích hợp từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 tại cùng công ty.

Chloe Phạm cũng đã có quá trình làm việc tại nhiều công ty và tổ chức khác nhau như No Đủ Kitchen với vị trí Chuyên viên Tiếp thị, Mindshare với vị trí Người lập kế hoạch Truyền thông Tích hợp cấp cao, USTheBasic với vị trí Lãnh đạo Dự án Thương hiệu Thời trang, và L’Officiel Vietnam với vị trí Biên tập Thời trang.

Với sự am hiểu sâu rộng về kế hoạch tích hợp và khả năng quản lý tài năng, Chloe Phạm đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả tại dentsu vietnam và các tổ chức mà cô đã từng làm việc.